Alfred Jules Ayer
(1910-1989) İngiliz filozof, 1946- 1959 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde ve 1959-1979 arasında Oxford’ta mantık profesörü olarak çalıştı. Language, Truth and Logic (1936) adlı yapıtında açınladığı metafizik karşıtı düşünceleriyle Viyana Çevresi’nin temel tezlerine dışarıdan destek verdi. Bu yapıtında, olgunluk döneminde gözden geçirerek esneteceği katı bir mantıkçı-empirist anlam görüşünü savundu. Anlamın asıl taşıyıcısının deneysel içerikli önermeler olduğunu ve bunların dışında kalan dilsel anlatımların tümünün sahte-önerme sayılması gerektiğini öne sürerek doğrulanamayan ifadelerin metafizik karakter taşıdığını, dolayısıyla da sahici bir imlemden yoksun olduğu kanısını dile getirdi.
(Altınörs)